Tag Archives: Essay

Pilenyal

Huminga ka nang malalim. Lunukin mo. Sagad na sagad. Kahit mahirap, mabigat sa kalooban.

Ito ang madalas masakit pakinggan galing sa mga nauna sa amin. Tipong tingin nila kami’y walang pakialam sa mundo, salat sa kahinugan, mapusok, at higit sa lahat mapagmataas sa lahat ng bagay porke alam diumano ang lahat.

Millennials” ang tawag sa kabataang ipinanganak daw ng taong 1980 hanggang 2000. Makabagong kabataan kung sila ay tinagurian. Nawaglit na sa eksena si Batang X; si Batang Y na daw kasi ang pasok ngayon. Sila ang mga “Selfie dito, tablet doon, kompyuter dito, party doon” na tipo ng mamamayan. Kabarkada si pareng Google kapag may hindi maintindihan, kalakwatsa si mareng Waze kapag naligaw ng landas, sakay kay kuya Uber kapag tinatamad. Isa lamang ang nakikita ng lipunan sa mga milenyal na ito, wari’y mga nilamon ng kabihasnan at laganap na kaunlaran, inanod ng kahapon at ng bayang humubog at kinagisnan. Subali’t taliwas sa napupuna ng karamihan ay yung nag-aalab na mithiin ng mga ito na dakila’t mapangitain para sa bayan.

Ayon sa pinakabagong pagsisiyasat ng World Economic Forum, marami sa mga milenyal na ito’y nakikita ang mundo na sagana sa oportunidad at itinatalaga ang mga sarili bilang kabilang sa mga makakapagpabago nito anumang pagsubok ang dumating. Salungat sa mga dumaang henerasyon, naitala rin na ang mga makabagong kabataang ito ang pinaka-aktibong miyembro at malakas na boses ng sambayanan. Oo nga naman dahil sa Pilipinas pa lamang, saksi ang nagdaang eleksyon na nakasalalay ang mayoryang boto ng bansa sa kabataang Pinoy. Tatlumpu’t pitong porsyento ang naitalang pwersa nila noong nakalipas na halalan kung kaya’t malaki ang papel na kanilang ginagampanan sa anumang tinatahak na landasin ng bansa. At ang kanilang kapanganakan sa panahong lahat ay nasa mundo na ng teknolohiya ang siyang nagbigay-daan sa kanilang maiparating ang mga hinaing at saloobin hinggil sa mga mahahalagang usapin ng lipunan. Makikita dito ang layunin nilang magbigay dunong at kaalaman para sa ikakaayos ng kapwa, ng sanlibutan.

 “Ipakita mo ang tunay at kung sino ka, may’ron mang masama at maganda…” ika nga nila sa isang awitin.

Ang sari-saring persona at katangian ang siyang nagbibigay rin sa kanila ng pagkakakilanlan at bersyon ng kanilang mga sarili na siyang sumasalamin ng kanilang adhikaing ipagmalaki ang sarili sa paraang tapat, tunay at totoo. Naging mas bukas ngayon ang kabataan sa pakikipag-kapwa-tao. Nalusaw na ang hiyang nagkukubli ng mga itinatagong katangian bagay na nagbigay-daan upang ipahayag nila ang sarili sa mundo nang may tiwala sa sarili at lakas ng loob. Walang ibang patutunguhan ang larawang ito kung hindi ang mithiing makamit ang taos-pusong pagtanggap ng madla na magdudulot ng katiwasayan hindi lamang sa sarili kundi para sa lahat.

Pakikiapid sa pangkatang layunin. Malakas na katangian rin ito ng kabataan ng bagong henerasyon. Ang pagsali o panguna sa pulitika at iba’t ibang sibikong proyekto ay nagbubuklod sa tila napagkasunduan nilang layunin na baguhin ang mundo. Naging talamak ang pag-usbong ng kamalayang panlipunan, bagay na hindi nagagawa noon man. Kasabay ng larawang itong malaya sa impormasyon ang pag-usbong ng mas aktibong Pilipinas. Mas naipapalaganap ang kahinaan man o kaginhawaan dahil sa larawang ipininta ng mga kabataang ito. Aspetong sosyal at pulitikal ang minimithing ipinagtitibay ng ganitong konsepto na siyang inaasahang magdudulot ng bagong direksyon patungo sa tunay na tuwid na daan.

Hangad din ni Batang Y magkaroon ng maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malakas at malusog na pangangatawan. Sa kabila ng pag-usbong ng mga bagong karamdaman ay siya ring pag-unlad ng kamalayan ng milenyal sa usaping pangkalusugan. Hindi alintana ito dahil sa pagsulputan ng mga bahay-bakal na siyang pagpapawis ang inaasam. Isinalalarawan nito ang katangiang pagpupursige ng mga kabataan at pagkakaroon ng determinasyon sa sarili para sa mas mahabang pakikipagsapalaran, para sa ikauunlad ng isang malusog na bansa.

At dahil sa pagkahumaling sa teknolohiya, walang ibang ninanais ang batang milenyal kundi simulang tikisin at bigyan ng pinong hugis at maaliwalas na anyo ang hinaharap ng bansa. Gasantol man na buto ay kayang lunukin para mapatunayang taliwas ang tingin ng mga nakararami tungo sa amin: handang magpatawad, magpapababa, mag-alay ng sarili kahit hindi man mauwi sa libingan ng mga bayani.

 Tulad ko, hindi kami perpekto. Naniniwala akong ang yakapin ang paparating na bukas na may matatag na paninindigan at sapat na kaalaman ang bubuo sa isang tunay na Pilenyal– isang Pilipinong milenyal na magkukulay sa ngayo’y madilim na liyenso ng bansang Pilipinas.

Lunukin mo. Ipagmalaki.  Isa kang dakilang Pilenyal.

Ang sanaysay na ito na may temang “Mithiin ng Kabataang Millennials” ay opisyal na lahok  sa:

Saranggola 336x280

Salamat sa mga sponsors:

Advertisements

Culturally Powered as Juan

Half a century of oppression had passed. Bloody battles and colonization left the land. For several years of freedom he was robed in blue as royal as the peaceful sea. His lips are tainted by scarlet red marks of patriotism and valor. He is that ‘three stars and a sun’. He is Juan- born out of cultural blessing and diversity.

You know, culture has been an influential tool in making us cognizant of what happened on our past. Substantially, it drives us to realize the essence of our present generation. It is but a solid reminder that we have to abide, to retain and respect however diverse circumstances seem.

juanIt is Juan dela Cruz, the national epitome of the Philippines often used to represent the Filipino, anyone of us. He thought of every simple thing as insigne of his race, of his long-treasured and well-cultivated culture. From among the nations of the world, he considers himself weak who barely has any riches to take pride in.

This is Juan. And this is me. Yet feeble as we are, I never realized that this pauperism otherwise revealed the mighty powers we possess.

One of our treasured strengths is language & music. Geographically, we’re sundered by seven thousand islands in eighty-seven tongues. At first it may seem perplexing to converse diversely, but we are one people when we sing. The Kundimans from the North answers the reverberating strums of lutes from South. Young men croon their girls by the window at the rice fields. Under the coconut trees, Visayans are there singing their self-made songs. Through this, we share in harmony the mutual language of music. Let this be an inspiration for the world to unify amidst diversities. We sing and speak different notes and languages but let those alien speeches be our linking chains to form camaraderie, to tighten hand grasps in times of adversity. Let neither blood nor race discriminate those we strangely understand. Let those unfathomable defy the odds to know and acknowledge one another. This is one unique Filipino trait: we battle not through bombs or guns but we scuffle through voices and pens instead.

Faith draws us closer to our gods. This is our other armor, our Faith. Juan honors not only one god but plenty of them. Although Christianity conquered the majority, there are still those natives who kneel to their Bathalas, the Muslims who abstain and fast for several days, the Baptists preaching their bibles along the way, the atheists of no belief and so forth. I believe the world is not as far as having this religious disparity but just like Juan, nations must also come to realize oneness even different deities are revered. Let our varied faiths move ONE mountain then, for we are one people when we pray.

tumblr_m5359rUKik1rw3ua9o1_500Now what make us also unique from the rest- our native values. And these again are our valuable powers. I can always remember those huts walking down the streets to transfer for a new place during calamities. This is cooperative endeavor or “bayanihan” which makes me appreciate family and brotherhood. Those simple gestures of doing “mano” or taking the hand of an elder towards your forehead, those kisses to parents whenever you go out or arrive home respectively, those taking off of slippers when entering another else’s home- such petty things that depict a sign of utmost respect to authorities make me proud of where I’ve grown, hoping that the world too may appreciate and see RESPECT as every culture’s value.

To become the vanguard of peace to this world, let every nation recognize, learn and respect another’s culture. We all have different practices, but a better future is more achieved if these differences are accepted to drive a CULTURAL WORTH.

For Juan who’s standing for us Filipinos, these are the bonds that hold us together. And as long as there remains in these islands one native to sing a self-made song, one priest to stand at the altar, and one hand to give the elderly respect, the world will no more be living with withered culture. We are one. All nations too must radiate these powers as Juan.

Jose Rizal

(This essay is another endeavor to make the Philippines known and reach the world by far just in time as well of our national hero, Dr. Jose Rizal’s birthday.)

Penning the Future we Dream

“Attitude with faith plus will for action surely help us paint the future we sketched. But unlike how every movie runs today, there are no rewinds, no replays nor fast-tracks in this movie of life. The least thing we could do now is to envision and strive.”

 I scribbled some thoughts hoping to make a difference for the youth and the world. I squeezed my emotions down to its finest to contain drops of encouragement, inspiration and driving force to move the people of my generation. I jived sincerely into every jot of ink that comes with my pen and made my dreams draw in fervor. And by this very day, I learned that those dreams I’ve painted in that sheet of paper now turns into bits of reality.

As I surfed over the internet yesterday, I came to click on the bookmark I had saved on top of my browser’s menu bar. That was just a typical surfing day supposedly when something bolting happened. Yes bolting, as literally I nearly jumped off my seat when I saw that adrenergic statement flashing right in front of my eye. My chest’s pounding like the tectonic plates beneath the ocean floor. Geeesh! Months after I finally submitted this piece now’s the time to unravel!

Image

 Fickled to hit the click button that will open the news link (Winners Announced) , I did it anyway after some time. There came then a list of winners playing kaleidoscopically in front of me. I was happy to see the victorious titles displayed on top as they indeed sound like empowering especially to the youth. I scrolled down a little further and wait…. I found my name!

Image

That very moment then seemed to freeze my world for a minute or two feeling heterogenous emotions of surprise, frustration, joy, excitement, disappointment and pride. What a contrast isn’t it? Yeah, I know. But these were I felt during this point in time.

Having been into the National Youth Commission’s seminars way back, one of the organization’s officer then whom we dubbed as Sir Joepep is consistently providing us e-mails regarding various youth activities, international contests and conferences and thanks to him that I learned about this writing tilt. Goi Peace foundation and UNESCO organized this International Essay Contest for Young People this year aiming to empower young people, reach out to them, respond to their expectations and ideas, and foster useful and long-lasting skills. With these reasons and with my desire to contribute something for the world through my scribbled thoughts, I dared to take the challenge for the sake of passion and inspiration.

With the theme “Creating the Future we Want”, I write together with my dream, I dream together with my unwavering zeal. I dedicate together with my ardent desire to make a difference. And here it is now, fortunately, I unexpectedly see my name belonging in the roster of winners making it as an Honorable Mention among 11,857 other hopeful ideas from 151 countries across the globe.

Of course, I could not be prouder with this achievement. It’s a once-in-a-lifetime privelege to be part of this endeavor which does not only showcases one’s knack for writing, but reveals as well one’s ability to influence and inspire.

With the fast-paced evolution of our world today, sometimes we really need to spare time to pause and envision for everyone’s sake. Drastically, everything at present  transforms so quick and there are times where we often go astray from our path. We hold no lives, we hold neither the world nor time. So if there is a thing we could do every moment we breathe the air, take it and live it the way it should be. The future is ours to create, thus together let us help make one hope, one goal, and one dream….and that’s to make a place where harmony and progress live in.

From this day onwards, I am now submitting myself for the world. As long as circumstances would permit me to, I would always strive to scribble more pieces that could help sketch the future of humankind. But since I could never do this alone. I’m inviting you too to become one.

Come on, be a catalyst of change. Make a difference from now on. Inspire.

(Here’s to those interested to read the whole entry: Directing the Film of My Dream