Tag Archives: Mental Health Awareness

Giving Light to Youth’s Mentality

One shot for feelings betrayed and neglected. Two bottles to arrest confidence and vent out inner melancholy. Three buckets for a love defunct, demised, and broken. The counter goes on and on until all became wasted. This is the only way Andie could escape from all depressing emotions that keeps on drowning her. And recently, this too, has been one of the novel ways the youth of today or what were tagged as ‘millennials’ do to unmask pain and deal with coping up.

Astray, like nowhere to be found, she was. For days, my classmate Andie locked herself inside her room and gone seemingly incognito into someone she was not because of her failed relationship. With thoughts of quitting medical school and close-to-cutting her pulsations off, I am scared that this might also be mutual thoughts to many other youth encountering the same feeling at that particular moment.

1in41

Today, mental health becomes a pressing issue not only in our country but even in the different parts of the world especially in neighboring Asian countries, with a long lasting cultural stereotype due to the manner in which it has long been labeled. In the Philippines, one in five people suffers from a mental health problem and mental health illnesses are the third most common forms of morbidity for Filipinos not to mention the ratio of mental health personnel to population which is nowhere near the World Health Organization (WHO)’s recommended levels in the less developed countries of the continent. What makes the numbers rise unceasingly is due to the endless stigma that sticks with one who seeks professional help as if it’s a taboo so to speak. From there, access to psychiatric care are impinged which created more Andies vulnerable especially among the youth of this generation.

Change is an immutable element in this time and change however, for this concern to be resolved, making a difference to what has been ingrained in society’s mindset might change people’s perspective on these mental health issues.

For one, venturing into medical school opened the gates for me to knowing the biopshychosocial approach when dealing not just only with patients but with other interpersonal interactions with people. I see a person not just a human being anymore but as a totality where one needs to consider the holistic aspect in treating others. With this image imperatively painted in the minds of the youth, a whole, new perspective may arise and gradually dispose off the stigma that sticks along.

MentalHealthPstr

Mental health awareness is the key to opening the minds of those shallowly-influenced by the norm. The power of social media where the youth reigns supreme can move mountains and reverberate this voice especially among ASEAN nations who are statistically suffering the lead with the most cases of suicides and other mental health problems to note. Millennials are socially-conscious people who believe that they can change the world in a realist kind of way hence can be pragmatic in supporting such causes, which I do in my own simple way through blog.

When united as one, we can delineate the gaps between the what-used-to-be’s from what-should-be’s in today’s mentality. These depressing feelings when channeled to the very right reason can give birth to a beautiful purpose. So as we encounter more Andies in our lives, may we remind them that the negative emotion they feel is a flowerbud that can blossom to an amazing work of art or story or beautiful melody. For no shots or bottles can heal the mind than a hand held tight reminding that someone’s there ready to listen and give light.

e009173105184c45d313d2d608e45dea--bipolar-awareness-facebook-profile

#KEVinspires: DEPRESYON

Minsan, dumadating tayo sa punto ng ating buhay na

hindi natin alam at basta na lang tayo nalulungkot.

Nalulungkot, binabalot ng panglaw at nag iisa.

Ang isip mo’y tuliro at balisang balisa

sa mga bagay na di mo rin mawari

at basta ka na lang natakot at niyari

nitong emosyon na walang pakundangang bumihag sa iyong damdami’t naghari.

 

Nilugmok. Nilugmok ka sa pagdarahop na wari’y akala mo’y wala kang kakampi.

Walang kakampi sa paglaban sa nararamdaman mong depresyon.

Hindi sa basta ka na lang naghahanap ng kalinga, karamay o atensyon.

Maging sakit na kailangan mong ikahiya sapagkat  ika’y may ganitong sitwasyon.

Kapatid, minsan, okay lang maging hindi okay.

 

Isa, dalawa, tatlong bote, bucket hanggang sa isang kaha ng serbesa.

Nilunod mo ang iyong sarili umaasang lahat ng lungkot ay mawawala.

Pero wala, hindi napawi ang sakit, ang lungkot na dulot nitong emosyon.

Mga emosyong pilit mong ibinabaon sa kailaliman ng iyong isip at damdamin

hanggang sa makita mong kinukumbinsi mo na ang iyong sarili na ika’y- Masaya.

Nagkukunwari lang pala. Kasi alam mo sa kaibuturan ng puso mo na pilit mo lang

Kinakalagan ang sarili mo sa ganitong koneksyon.

 

Madalas, hindi mo rin mawari kung bakit ka basta na lang galit kahit kanino-

sa mahal mo, sa nanay at tatay mo maging sa kawawang aso mo.

Lahat sila’y nakaranas ng nagngangalit na apoy sa mga mata mong

hindi na matukoy ang kakampi sa kalaban, sumusugod nang walang dahilan.

 

Ang makaalpas sa masukal na pakiramdan ang s’yang tanging nais.

Subalit lahat ng ito’y bunsod ng hindi balanseng kemikal ng utak, kulang o labis .

 

Kung nadadama mo man ito, tibayan mo ang iyong loob.

Tulungan mo ang kakilala, kaibigan, o mahal mong nagdurusa sa sitwasyong ito.

Walang ibang lunas upang makaalpas sa pakiramdam

kundi ang pagkilala sa di-kaaya-ayang depresyong  tila’y di mapaparam.

 

Unti-unting ibalik ang nalanta mong sigla.

Itapon lahat nang mapapait na alaala.

Tumahan ka, itigil na ang pagluha.

Ilayo at labanan mo ang anumang talim.

Talim na syang magdudulot ng mapangwawasak na dilim.

Kadilimang pipiring at kakarit sayo patungo sa kawalan

Kawalan na mag-iiwan ng masakit na bakas sa iyong mga minamahal.

Kaya kapatid, manalig ka.

Magpakatatag ka.

Magpatingin.

At sa di mo mamamlayang oras

ikaw rin ay makakaalpas.

Bubusilak muli ang mga ngiting hindi-hindi na kukupas.